Prebiehajúce projekty/aktivity

Jaguar Land Rover inicioval vznik detského klubu pre deti ukrajinských utečencov, na vytvorenie ktorého venoval 17 500 eur z humanitárnej zbierky, do ktorej sa zapojili desiatky zamestnancov Jaguar Land Rover z Nitry aj zo Spojeného kráľovstva.

Kapacita existujúceho materského centra Klokanček v Komunitnom centre na Nedbalovej 17 sa tak zvýši o dvadsať miest a zariadenie získa aj nový nábytok a technické vybavenie, ktoré bude slúžiť všetkým deťom.

Motívom bola snaha pomôcť deťom začleniť sa do miestneho prostredia, podporiť matky pri získaní času nájsť si stále zamestnanie a začať nový život. 

Viac informácií...

Už v septembri sa aj Nitra pridá k celoslovenskému týždňu dobrých skutkov. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a pridajte ruku k DOBRU aj Vy.

Od 16. – 22. septembra sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva. Počas tohto týždňa si budete môcť vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých budete môcť nezištne pomôcť jednotlivým organizáciám v Nitre. Na dobrovoľnícke aktivity sa bude dať prihlasovať od polovice augusta. Zúčastniť sa môžete ako jednotlivec alebo skupina či ako škola alebo firma!

Pridajte aj Vy dôkaz o tom, že na Slovensku sa dejú dobré skutky. Program Týždňa dobrovoľníctva bude zverejnený najneskôr od začiatku septembra . 

Dobré skutky sa dejú a vy ste toho dôkazom! 

Viac informácií...

NCD každoročne v spolupráci s Mestom Nitra organizuje slávnostný galavečer s názvom Srdce na dlani, kde za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií a samosprávy oceňuje nitrianskych dobrovoľníkov.

Nominácie sú prijímané od organizácií, občianskych združení, kolektívov, či jednotlivcov z Nitry. Cieľom stretnutia je dobrovoľníkom poďakovať za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť.

Viac informácií...

Chcete aj vy získať získať štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok?

Zobraziť viac...

Vďaka projektu Dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu bol na Slovensku zavedený online nástroj na uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite.

Zobraziť viac...

Jednou z dôležitých úloh Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je aj edukácia verejnosti o zmysluplnosti dobrovoľníctva a jeho dôležitosti v spoločnosti. Pracovníčky a dobrovoľníčky NCD navštevujú v pravidelných intervaloch základné, stredné i vysoké školy a motivujú mladých k citlivejšiemu vnímaniu dobrovoľníckych príležitosti vo svojom okolí a k samotnému aktivizovaniu počas rôznych podujatí.

Viac informácií TU.

Dobro-listy sú spojením medzi mladou generáciou a generáciou seniorov, žijúcich v zariadeniach. 

Viac informácií TU. 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

Viac informácií tu...

Ukončené projekty/aktivity

Zaži talent bol projekt Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Aj u nás v Nitrianskom centre dobrovoľníctva vidíme, ako sa dobrovoľníci pri vykonávaní ich činností menia. Rozvíjajú sa ich schopnosti kompetencie a talent. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa pripravujú nielen na spoločenský život, ale aj život v pracovnej sfére. Preto sme chceli spoločne ukázať tento pozitívny vplyv dobrovoľníctva a potenciál mladých ľudí aj iným ľuďom, budúcim dobrovoľníkom i celej nitrianskej spoločnosti

Zobraziť viac...

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA), bol projekt, na ktorom NCD spolupracovalo s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom bolo vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvovali sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa aktívne zapájali do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Zobraziť viac...