Projekty

NCD každoročne v spolupráci s Mestom Nitra organizuje slávnostný galavečer s názvom Srdce na dlani, kde za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií a samosprávy oceňuje nitrianskych dobrovoľníkov.

Nominácie sú prijímané od organizácií, občianskych združení, kolektívov, či jednotlivcov z Nitry. Cieľom stretnutia je dobrovoľníkom poďakovať za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť.

Viac informácií...

Už v septembri sa aj Nitra pridá k celoslovenskému týždňu dobrých skutkov. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a pridajte ruku k DOBRU aj Vy.

Od 16. – 22. septembra sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva. Počas tohto týždňa si budete môcť vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých budete môcť nezištne pomôcť jednotlivým organizáciám v Nitre. Na dobrovoľnícke aktivity sa bude dať prihlasovať od polovice augusta. Zúčastniť sa môžete ako jednotlivec alebo skupina či ako škola alebo firma!

Pridajte aj Vy dôkaz o tom, že na Slovensku sa dejú dobré skutky. Program Týždňa dobrovoľníctva bude zverejnený najneskôr od začiatku septembra . 

Dobré skutky sa dejú a vy ste toho dôkazom! 

Viac informácií...

 

 

Zaži talent je projekt Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Aj u nás v Nitrianskom centre dobrovoľníctva vidíme, ako sa dobrovoľníci pri vykonávaní ich činností menia. Rozvíjajú sa ich schopnosti kompetencie a talent. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa pripravujú nielen na spoločenský život, ale aj život v pracovnej sfére. Preto chceme spoločne ukázať tento pozitívny vplyv dobrovoľníctva a potenciál mladých ľudí aj iným ľuďom, budúcim dobrovoľníkom i celej nitrianskej spoločno

Zobraziť viac...

Chcete aj vy získať získať štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok?

Zobraziť viac...

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA), je projekt na ktorom NCD spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom je vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvujú sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Zobraziť viac...

Vďaka projektu Dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu bol na Slovensku zavedený online nástroj na uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite.

Zobraziť viac...