Nový web www.kdepomahat.sk

kdepomahat.sk
logo

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v marci 2023 spustilo nový portál na podporu firemného dobrovoľníctva v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

www.kdepomahat.sk je stránka, vďaka ktorej môžu firmy ale i obyvatelia ľahko nájsť organizácie, mimovládky či inštitúcie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc, materiálnu či finančnú podporu.

Prehľadne a ľahko si tak môžu nájsť miesto pomoci. Organizácie na webe majú uvedené krátke anotácie, zadefinované potreby pomoci a kontaktné údaje. 

Každoročne sa budú informácie aktualizovať. Organizácie pôsobiace v Nitrianskom samosprávnom kraji sa môžu zaregistrovať a vypísať registračný formulár.  

Aktuálne pre vás chystáme novú online databázu portálu kdepomahat.sk, na ktorú sa môžete tešiť už začiatkom septembra 2023.

Súčasťou konceptu budú tiež školenia zamerané na posilnenie vnútorných kapacít organizácií v oblasti PR, projektovania, nadväzovania spolupráce s firemným sektorom a pod. Zároveň pre firmy chceme spraviť vzdelávanie v oblasti neziskového sektoru a možnosti ich prepojenia.

kdepomahat.sk je výsledkom spolupráce NCD a hlavného partnera - Nadačného fondu Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis. Tento projekt tiež podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. 

ĎAKUJEME!