Mgr. Jana Andreassová

Mgr. Jana Andreasová 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva vedie piaty rok, ale v oblasti dobrovoľníctva sa pohybuje už 15 rokov. Práca s dobrovoľníkmi sa stala jej srdcovou záležitosťou. Za sebou má množstvo zrealizovaných projektov a akcií, no každá ďalšia akcia je pre ňu výnimočnou.

kontakt: jana@ncdnitra.sk

Terezia Bacova

Mgr. Terézia Bačová

Terka je najmladšia posila tímu NCD. Študovala sociálnu prácu na UKF Nitra a popri štúdiu sa v centre venovala najmä prednáškovej činnosti v rámci projektu Od lavíc k dobrovoľníctvu. Je taktiež koordinátorkou dobrovoľníkov, zabezpečuje s nimi osobné pohovory a spája dobrovoľníkov s organizáciami. Po dokončení štúdia sa začala okrem práce v NCD realizovať aj v Združení STORM.

Kontakt

email: tbacova626@gmail.com

Lenka Semanková

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 

Do tímu patrí od októbra 2017 a náplňou jej práce je prednášanie o dobrovoľníctve na stredných a vysokých školách a realizácia dobrovoľníckeho tréningu pre základné školy Od lavíc k dobrovoľníctvu. Okrem toho má na starosti newslettere, webovskú stránku a pohovory s dobrovoľníkmi. Dobrovoľníctvu sa začala venovať na strednej škole ako animátorka letných táborov. Odvtedy sa angažuje v mnohých – najmä sociálnych projektoch. Okrem práce v NCD pôsobí aj v Združení STORM ako sociálna poradkyňa a koordinátorka programov.

 

email: andrea@ncdnitra.sk