Mgr. Jana Andreassová

Mgr. Jana Andreasová 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva vedie piaty rok, ale v oblasti dobrovoľníctva sa pohybuje už 15 rokov. Práca s dobrovoľníkmi sa stala jej srdcovou záležitosťou. Za sebou má množstvo zrealizovaných projektov a akcií, no každá ďalšia akcia je pre ňu výnimočnou.

Kontakt: jana@ncdnitra.sk

Janka Popovicsova

Mgr. Jana Kuffová Popovicsová, PhD.

Súčasťou tímu je od februára 2017. Náplňou jej práce je vedenie databázy dobrovoľníkov, pohovory s novými uchádzačmi o dobrovoľnícku prácu, komunikácia s organizáciami a sieťovanie dobrovoľníkov s potrebami organizácií. Venuje sa tiež prednáškam na stredných a vysokých školách a dobrovoľníckemu tréningu pre základné školy Od lavíc k dobrovoľníctvu. Je zodpovedná za koordinovanie kampane Týždeň dobrovoľníctva. 

Kontakt: ncdnitra@gmail.com

Lenka Semanková

Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD. 

Do tímu patrí od októbra 2017 a náplňou jej práce je prednášanie o dobrovoľníctve na stredných a vysokých školách a realizácia dobrovoľníckeho tréningu pre základné školy Od lavíc k dobrovoľníctvu. Okrem toho má na starosti  webovskú stránku a akcie ako Týždeň dobrovoľníctva či Srdce na dlani. Dobrovoľníctvu sa začala venovať na strednej škole ako animátorka letných táborov. Odvtedy sa angažuje v mnohých – najmä sociálnych projektoch. Okrem práce v NCD pôsobí aj v Združení STORM ako sociálna poradkyňa a koordinátorka programov.

Kontakt: ncdnitra@gmail.com