Nitrianske Centrum Dobrovoľníctva

Poslanie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva

Sme organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v meste Nitra. Našim poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. Získavame nových dobrovoľníkov, ktorých vzdelávame, vedieme a umožňujeme im rásť.

S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to naozaj vieme!

Nitrianske centrum dobrovoľníctva od roku 2015 spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Týmto ďakujeme Platforme dobrovoľníckych centier o organizácií, ktorá nám udelila známku kvality manažmentu dobrovoľníkov.

štandardy kvality

Novinky

[NO NEWS FOUND]