VZDELÁVANIE O DOBROVOĽNÍCTVE

Jednou z dôležitých úloh Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je aj edukácia verejnosti o zmysluplnosti dobrovoľníctva a jeho dôležitosti v spoločnosti. 

Pracovníčky a dobrovoľníčky NCD navštevujú v pravidelných intervaloch základné, stredné i vysoké školy a motivujú mladých k citlivejšiemu vnímaniu dobrovoľníckych príležitosti vo svojom okolí a k samotnému aktivizovaniu počas rôznych podujatí. 

Programy pre školy sú koncipované ako interaktívne prednášky a pre najmenších sú doplnené o hrové aktivity. 

Jednou z dôležitých priorít NCD je aj "prebudenie" firemného dobrovoľníctva v Nitre. Cieľom je vzbudiť záujem a ponúknuť zamestnancom benefitov, ktoré vyplývajú z dobrovoľníctva.