Od lavíc k dobrovoľníctvu

Od lavíc k dobrovoľníctvu je nový program NCD, ktorý sa zameriava na edukáciu detí na prvom stupni základných škol v Nitre na tému dobrovoľníctva.

Hrové aktivity a jednoduché ukážky z bežnej praxe prispievajú k zvedomovaniu si tejto dôležitej oblasti oblasti v živote detí od 6 - 10 rokov. 

NCD ponúka 45 min. interaktívnu bezplatnú prednášku.

V prípade záujmu nás školy môžu kontaktovať na martina@ncdnitra.sk alebo jana@ncdnitra.sk

Ponukový list na stiahnutie