Od lavíc k dobrovoľníctvu

Od lavíc k dobrovoľníctvu je nový program NCD, ktorý sa zameriava na edukáciu detí na prvom či druhom stupni základných škôl v Nitre na tému dobrovoľníctva.

Hrové aktivity a jednoduché ukážky z bežnej praxe prispievajú k zvedomovaniu si tejto dôležitej oblasti oblasti v živote detí od 6 - 12 rokov. 

NCD ponúka 45 min. interaktívnu bezplatnú prednášku. V čase korona vírusu je možné sa inšpirovať aktivitami z pripraveného materiálu na tému dobrovoľníctva. 

V prípade záujmu nás školy môžu kontaktovať na ncdnitra@gmail.com alebo jana@ncdnitra.sk

Ponukový list na stiahnutie 

Inšpiratívne aktivity k téme dobrovoľníctva pre I. stupeň

Inšpiratívne aktivity k téme dobrovoľníctva pre II. stupeň