O nás

Nitrianske centrum dobrovoľníctva je nezisková organizácia, ktorej hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o dobrovoľníctve. Sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov, ktorých informujeme o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Ponúkame školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca. Taktiež sa venujeme školeniam spoločností, ktoré sa rozhodli pre spoluprácu s dobrovoľníkmi. Neustále sa púšťame do nových projektov a súťaží v snahe priniesť niečo nové.

NCD funguje od roku 2011 a počas svojej doby pôsobenia pripravilo množstvo vlastných projektov a akcií. Tiež dopomáha ako partner iným organizáciám s uskutočnením ich projektov. Je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Čo robíme

  • získavame ľudí pre dobrovoľnícku činnosť
  • vytvárame priestor pre nové dobrovoľnícke príležitosti
  • poskytujeme školenia a tréningový program pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu
  • realizujeme kampane, prednášky, besedy, podujatia a akcie, ktorých zámerom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problematiku dobrovoľníctva
  • sieťujeme organizácie a dobrovoľníkov a prispievame tak k tomu, aby sa dobrovoľník mohol uplatniť v danej organizácii a mohol v nej vykonávať dobrovoľnícku činnosť
  • zabezpečujeme organizáciám odborné konzultácie a školenia, týkajúce sa celého procesu manažmentu dobrovoľníckej práce
  • oceňujeme dobrovoľníkov na regionálnej úrovni za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť


Správa o činnosti za rok 2022