Týždeň dobrovoľníctva

Dobrovoľnícka práca v hodnote takmer 16 900 € do nášho kraja

16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva sa konal od 20. do 26. mája 2024 na celom Slovensku. V rámci Nitrianskeho kraja sa zapojilo 35 organizácií, ktoré ponúkli verejnosti 39 jednorazových dobrovoľníckych príležitostí. Organizátorom kampane v rámci kraja je Nitrianske centrum dobrovoľníctva.

 

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2024 si mohlo 968 ľudí vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Odrobili celkom 2 994,5 dobrovoľníckych hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 16 888,98 €* venovaných dobrovoľníctvu.

Týždeň dobrovoľníctva sa uskutočnil okrem Mesta Nitra aj v Šali, Nových Zámkoch, Hurbanove, Vrábľoch, Horných Obdokovciach, Šuranoch, Jarku a v obci Cabaj Čápor či na hrade Hrušov. Upratovanie, skrášľovanie, revitalizácia a údržba vonkajších priestorov boli opäť najžiadanejšími aktivitami, na ktoré sa hlásili desiatky dobrovoľníkov.

V tomto ročníku však veľkú úlohu zohralo počasie. „Nahlásilo sa viac kolektívov firiem či škôl ako po minulé ročníky, čomu sa veľmi tešíme a aj napriek zmenám počasia či presúvaniu termínov a náročnej logistike sa väčšina aktivít podarila zrealizovať. Nezrealizovaným aktivitám podáme pomocnú ruku formou individuálnych dobrovoľníckych príležitostí, ktoré ponúkneme našim dobrovoľníkom,“ hovorí Petra Veľká Hadžová, PR manažérka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Dobrovoľníkov lákali najmä nové aktivity v spolupráci s Botanickou záhradou či Slovenským zväzom včelárov. Tradične zaujímavá je pomoc pri zveľaďovaní areálov zariadení sociálnych služieb či škôl.

Veľký úspech malo opätovne aj Mesto Nitra, ktoré sa každoročne zapája s upravovaním nitrianskeho Amfiteátra. Tešíme sa aj úspechu výroby sviečok pre Ukrajinu s Mareenou, zrealizovaným aktivitám pre deti Útulku pre jednotlivca s deťmi či veľkým zbierkam Úsmev ako dar, OZ Podaj mi ruku a viacerým príležitostiam od aktívnych organizácií, ako sú Slovenský Červený kríž, Asociácia Divadelná Nitra, KlauDia či Centrum pre rodinu.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a aj zapojeným firmám a kolektívom: Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Spoločnosť LEDVANCE s.r.o., Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., ContentFruiter s.r.o., SE Bordnetze - Slovakia s.r.o., LB SLOVAKIA PLASTICS s.r.o., MoravoSeed Slovakia, s.r.o., Mesto Nitra, Blue Dot COMIN - kontaktné miesto pre cudzincov v Nitre, CEVA Contract Logistics Slovakia, s.r.o.

 

Fotogaléria z Týždňa dobrovoľníctva 2024 

Viac podrobností o tomto ročníku nájdete nižšie v priloženej tlačovej správe. 

.

Minulé ročníky Týždňa dobrovoľníctva

rok 2024

rok 2023

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017