Týždeň dobrovoľníctva 2018 dosiahol rekordnú účasť

Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo od 15. do 22. septembra 6129 ľudí, čo je najvyšší počet odkedy sa podujatie plné dobrých skutkov na Slovensku organizuje. Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 300 organizácií a spolu dobrovoľníci nezištne odpracovali neuveriteľných 14182,5 dobrovoľníckych hodín.

Za Nitru sa môžeme pochváliť krásnymi číslami: 1111 dobrovoľníkov a 1943 dobrohodín. Zapojilo sa 16 organizácií a 6 škôl – ZŠ Kráľa Svätopluka, ZŠ Fatranská, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Gymnázium Golianova, Stredná priemyselná škola stavebná a ZŠ Škultétyho, ktorí však aktivitu museli odložiť. Najviac žiakov pomáhalo zo ZŠ Fatranská – 654.

Medzi zapojené organizácie patrili aj stálice ako Divadelná Nitra, Fotogaléria Trafačka, Materské centrum Klokanček či Centrum pre rodinu. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky tak mali príležitosť pridať dôkaz, že aj na Slovensku sa dejú dobré skutky. Pomáhali so skrášľovaním okolia, maľovaním plotov, zobrali seniorov odkázaných na pomoc druhým na prechádzku, revitalizovali sa detské ihriská. Dobrovoľníci zbierali odpadky, zorganizovali zbierku potravín či zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým.

„Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva dopadol nad naše očakávania. Sme veľmi radi, že na Slovensku je toľko ľudí, ktorí neváhajú a vo svojom voľnom čase radi pomôžu druhým a nie je im ich okolie ľahostajné,“ hovorí Gabriela Podmaková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá podujatie zastrešovala. Jana Andreanska z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva dodáva: „Sme veľmi radi, že sa prihlásilo toľko dobrovoľníkov a že celý týždeň prebehol hladko. Teší nás vedomie, že aj v Nitre ľudia reflektujú na pomoc iným a že sa zapojili aj školy. Je to jasný signál, že sa oplatí aj najmladšiu generáciu vytrvalo viesť k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci.“

Týždeň dobrovoľníctva má aj svoju pridanú hodnotu. Organizácie pripravili pre verejnosť dni otvorených dverí, počas ktorých im predstavili svoju činnosť a dobrovoľnícke príležitosti. Konali sa aj nábory dobrovoľníkov do rôznych dobrovoľníckych programov, zoznamovanie sa s dobrovoľníctvom, na ktorej sa študenti a návštevníci dozvedeli čo je to vlastne dobrovoľníctvo, aké práva a povinnosti má dobrovoľník a aké dobrovoľnícke príležitosti sú v danom kraji.