Do Nitry dobro došlo aj v roku 2017!

Do Nitry dobro došlo aj v roku 2017!

NCD v septembri odštartovalo kampaň nitrianskeho Týždňa dobrovoľníctva, čím sa zapojilo do projektu prebiehajúceho na celom Slovensku. Aj obyvatelia mesta Nitry si tak mohli privoňať k dobrovoľníckej práci, spoznať nové organizácie, zabaviť sa, ale hlavne pomôcť. Nitriansky kraj nie je jediný, ktorý má svoj Týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom bola jednotná kampaň a spoločný týždeň venovaný dobrovoľníctvu, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2017.

V tomto období sa mohol ktokoľvek zapojiť do aktivít pripravených rôznymi organizáciami – napríklad pomôcť s maľovaním záhradného domčeka, pri práci na budovaní lesoparku, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, pomôcť pri tvorbe kompostoviska, pri výrobe nábytku z prírodného a odpadového materiálu, pri revitalizácii detských ihrísk, či verejných priestranstiev a podobne. Ľudia, ktorí sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva, si mohli skúsiť dobrovoľníctvo na vlastnej koži, dozvedeli sa viac o organizáciách a ich dobrovoľníckych programoch a podľa toho sa potom mohli rozhodnúť či chcú v organizácii pomáhať aj po skončení Týždňa dobrovoľníctva.

Ponuka bola pestrá a vybrať si z nej mohol každý, kto sa odvážil a prihlásiť sa. Jednotlivci, študenti škôl, záujmové skupiny, organizácie aj firmy. Vyše päťdesiat ľudí, ktorí sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva 2017, si vyskúšali dobrovoľníctvo na vlastnej koži, spoznali nové organizácie a ich dobrovoľnícke programy. Dovedna odpracovali aj napriek nepriaznivému počasiu takmer 400 hodín.

Organizácie zapojené do Týždňa dobrovoľníctva 2017:

 • Združenie STORM
 • Útulok pre jednotlivca s deťmi
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Fotogaléria Trafačka
 • Zoborský skrášľovací spolok
 • Asociácia Divadelná Nitra
 • Centrum pre rodinu
 • 23. skautský zbor Nitrava
 • BikeSharing Nitra
 • Rozbicyklujme Nitru!
 • Cuketa
 • Triptych
 • Zariadenie sociálnych služieb Nitra – VINIČKY
 • Zariadenie sociálnych služieb Nitra – NITRAVA
 • Materské centrum Klokanček
 • Pokoj a dobro – pomoc utečencom
 • Detský charitný dom sv. Lujzy
 • Slovenský červený kríž

Týždeň dobrovoľníctva dosiahol rekordnú účasť

Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo od 15. do 22. septembra 6129 ľudí, čo je najvyšší počet odkedy sa podujatie plné dobrých skutkov na Slovensku organizuje.

Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 300 organizácií a spolu dobrovoľníci nezištne odpracovali neuveriteľných 14182,5 dobrovoľníckych hodín.

Za Nitru sa môžeme pochváliť krásnymi číslami: 1111 dobrovoľníkov a 1943 dobrohodín. Zapojilo sa 16 organizácií a 6 škôl – ZŠ Kráľa Svätopluka, ZŠ Fatranská, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Gymnázium Golianova, Stredná priemyselná škola stavebná a ZŠ Škultétyho, ktorí však aktivitu museli odložiť.

Najviac žiakov pomáhalo zo ZŠ Fatranská – 654. Medzi zapojené organizácie patrili aj stálice ako Divadelná Nitra, Fotogaléria Trafačka, Materské centrum Klokanček či Centrum pre rodinu.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky tak mali príležitosť pridať dôkaz, že aj na Slovensku sa dejú dobré skutky. Pomáhali so skrášľovaním okolia, maľovaním plotov, zobrali seniorov odkázaných na pomoc druhým na prechádzku, revitalizovali sa detské ihriská. Dobrovoľníci zbierali odpadky, zorganizovali zbierku potravín či zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým.

„Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva dopadol nad naše očakávania. Sme veľmi radi, že na Slovensku je toľko ľudí, ktorí neváhajú a vo svojom voľnom čase radi pomôžu druhým a nie je im ich okolie ľahostajné,“ hovorí Gabriela Podmaková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá podujatie zastrešovala. Jana Andreanska z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva dodáva: „Sme veľmi radi, že sa prihlásilo toľko dobrovoľníkov a že celý týždeň prebehol hladko. Teší nás vedomie, že aj v Nitre ľudia reflektujú na pomoc iným a že sa zapojili aj školy. Je to jasný signál, že sa oplatí aj najmladšiu generáciu vytrvalo viesť k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci.“

Týždeň dobrovoľníctva má aj svoju pridanú hodnotu. Organizácie pripravili pre verejnosť dni otvorených dverí, počas ktorých im predstavili svoju činnosť a dobrovoľnícke príležitosti. Konali sa aj nábory dobrovoľníkov do rôznych dobrovoľníckych programov, zoznamovanie sa s dobrovoľníctvom, na ktorej sa študenti a návštevníci dozvedeli čo je to vlastne dobrovoľníctvo, aké práva a povinnosti má dobrovoľník a aké dobrovoľnícke príležitosti sú v danom kraji.