Zaregistrujte vašu organizáciu, prosím.

Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. Po overení registrácie sa s organizáciou skontaktujeme osobne/telefonicky, aby sme si objasnili ich očakávania, spôsob práce s dobrovoľníkmi/ čkami a dobrovoľnícke ponuky, ktoré budú zverejňovať v databáze. Po schválení registrácie a osobnom rozhovore s nami budú môcť vkladať ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. Tento proces trvá maximálne 14 dní.

 

Zaregistrovať organizáciu