Srdce na dlani

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra pripravilo podujatie pod názvom Srdce na dlani.

Jeho snahou je prispieť k zviditeľneniu dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít, ktoré si pozornosť verejnosti určite zaslúžia. Aj prostredníctvom tohto podujatia chce Nitrianske centrum dobrovoľníctva upozorniť širokú aj odbornú verejnosť nielen na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva, ale predovšetkým chce poukázať na konkrétne osoby, ktoré sa rozhodli pomáhať. Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály.

V roku 2011 položilo základ pre vytvorenie tejto tradície oceňovania dobrovoľníkov. 5.12.2020 sa už po 10 x odovzdávali ceny tým najaktívnejším dobrovoľníkov – kvôli pandemickej situácií online a po prvýkrát v histórií boli nominovaní dobrovoľníci z celého Nitrianskeho kraja.

Nominovaní boli mladí ľudia, študenti, ľudia v produktívnom veku, pracujúci, ľudia nezamestnaní, ľudia v dôchodkovom veku, ľudia, s rôznymi životným príbehmi...ale všetkých spája chuť a túžba pomôcť. Bolo ich tento jubilejný rok 86 z 39 nominácií. Je úžasné, že každý rok počty dobrovoľníkov narastajú. Nominovať dobrovoľníkov bolo možné až v 10 kategóriách a taktiež po prvý krát ocenené nominácie môžu poputovať aj do národného oceňovania dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA, ktoré organizuje Národné dobrovoľnícke centrum.

Záštitu nad podujatím na úrovní mesta prevzal primátor Nitry Marek Hattas a na úrovní krajov aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Ocenenie Srdce na dlani získali nasledujúci dobrovoľníci v 10 kategóriách:

  • Dobrovoľník/čka do 18 rokov: Natália Zacharová – nominoval Nitrianskym centrom dobrovoľníctva Dobrovoľník/čka v oblasti kultúry a umenia: Boris Belica – nominoval Asociácia Divadelná Nitra Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou: Kristína Bogárová – nominoval Mládežnícky parlament Šaľa
  • Dobrovoľník/čka v oblasti športu: Martin Šugár, Lucia Malíková, Jakub Stehlík, Milan Ľachký, Milan Klinčok, Dávid Neuschl, Jaku Šajben, Jakub Uhliar, Alex Pankulič, Michal Marfoldi, Peter Gincai, Tamara Szekeresová, Noemi Sasaiová, Aneli Rusov, Katarína Lepiešová, Viktória Vatrtová, Marcel Senci, Igor Kušnierik – nominoval DELF oz
  • Dobrovoľník/čka v oblasti výchovy a vzdelávania: Petra Patrovičová – nominoval Mareena
  • Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti: Milan Slezák – nominoval Cirkevný zbor ECAV
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc: Kvetka Nevériová - nominoval DOMUM ZSS Krškany
  • Koordinátor dobrovoľníkov: Kristián Šeffer – nominoval Asociácia Divadelná Nitra
  • Dobrovoľník/čka v oblasti životné prostredie: Mário Majerčík – nominoval Rozbicyklujme Nitru!
  • Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo: LB Slovakia Plastic s.r.o. – nominoval Jarka Kráľová, Štefan Lančarič, Ľudmila Šterdasová

Všetkým dobrovoľníkom i organizáciám zo srdca ďakujeme a želáme veľa zmysluplných aktivít aj v nasledujúcom roku!

Zostrih z podujatia je možné vidieť aj na YT Nitrianske centrum dobrovoľníctva