Srdce na dlani

 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra pripravilo podujatie pod názvom Srdce na dlani.

Jeho snahou je prispieť k zviditeľneniu dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít, ktoré si pozornosť verejnosti určite zaslúžia. Aj prostredníctvom tohto podujatia chce Nitrianske centrum dobrovoľníctva upozorniť širokú aj odbornú verejnosť nielen na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva, ale predovšetkým chce poukázať na konkrétne osoby, ktoré sa rozhodli pomáhať. Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály.

V roku 2011 položilo základ pre vytvorenie tejto tradície oceňovania dobrovoľníkov. 12.12.2021 sa už po 11 x odovzdávali ceny tým najaktívnejším dobrovoľníkov z celého Nitrianskeho kraja - kvôli pandemickej situácií online.

Nominovaní boli mladí ľudia, študenti, ľudia v produktívnom veku, pracujúci, ľudia nezamestnaní, ľudia v dôchodkovom veku, ľudia, s rôznymi životným príbehmi...ale všetkých spája chuť a túžba pomôcť. Bolo ich tento rok viac ako 45 z 35 nominácií.  Nominovať dobrovoľníkov bolo možné v 9 kategóriách a taktiež ocenené nominácie poputujú aj do národného oceňovania dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA, ktoré organizuje Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

Záštitu nad podujatím na úrovní mesta prevzal primátor Nitry Marek Hattas a na úrovní krajov aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

 

Ocenenie Srdce na dlani 2021 získali nasledujúci dobrovoľníci:

• Dobrovoľník/čka do 18 rokov – Sabinka Kováčová, nominovaná KlauDIA

• Dobrovoľník/čka v oblati práce s deťmi a mládežou – Lucia Kociská , nominovaná Generation of love

• Dobrovoľník/čka v oblasti kultúry a umenia – Ivan Gontko, nominovaný Nitrianskou komunitnou nadáciou

• Dobrovoľník/čka v oblasti výchovy a v vzdelávania – Lenka Šubová, nominovaná Slovenský skauting, Skautská oblasť kniežaťa Pribinu – Nitra

• Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti – Blažena Labašová, nominovaná Prosocia

• Dobrovoľník/čka v oblasti ochrany životného prostredia – Martin Drozd, nominovaný Jaguár Land Rover

• Dobrovoľník/čka v čase pandémie – Miroslava Bugárová, nominovaná NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

• Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok – Miriama Bošelová, nominovaná Mareena

• Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo – Základná škola Zbehy 661, nomonivaná Klaudia

 

Všetkým dobrovoľníkom i organizáciám zo srdca ďakujeme a želáme veľa zmysluplných aktivít aj v nasledujúcom roku!

Zostrih z podujatia je možné vidieť aj na YT Nitrianske centrum dobrovoľníctva. 

 

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Mesta Nitra a Nadácie Slovenská sporiteľňa. Aktivitu podporil tiež Nadačný fond Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis.

 

Tlačová správa z podujatia Srdce na dlani

Príbehy nominovaných dobrovoľníkov