Srdce na dlani

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra oceňovalo dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja ocenením Srdce na dlani 2022. 

Jeho snahou je prispieť k zviditeľneniu dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít, ktoré si pozornosť verejnosti určite zaslúžia. Aj prostredníctvom tohto podujatia chce Nitrianske centrum dobrovoľníctva upozorniť širokú aj odbornú verejnosť nielen na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva, ale predovšetkým chce poukázať na konkrétne osoby, ktoré sa rozhodli pomáhať. Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály. 

V roku 2011 položilo základ pre vytvorenie tejto tradície oceňovania dobrovoľníkov. 11.12.2021 sa už po 12 x odovzdávali ceny tým najaktívnejším dobrovoľníkov z celého Nitrianskeho kraja.

Do tohto ročníka Srdce na dlani bolo prijatých 37 platných nominácií, ktoré v sebe nesú príbehy 152 dobrovoľníkov. O ocenených rozhodla nezávislá odborná komisia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Ocenení za rok 2022:

• Dobrovoľník/čka do 18 rokov – Jakub Uher

• Dobrovoľník/čka v oblasti kultúry a umenia – Réka Antalová

• Dobrovoľník/čka v oblasti ochrany životného prostredia – Tomáš Turček

• Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou – Daniela Hubová

• Dobrovoľník/čka v oblasti športu – Tomáš Rusňák

• Dobrovoľník/čka v oblasti výchovy a vzdelávania – Mária Schubertová

• Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti – Adam Brestovský, Rudolf Olach

• Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo – LEDVANCE Slovakia v zastúpení Monika Hrvolová (za dobrovoľníkov) a Táňa Záhorová (za CSR tím)

Ocenených dobrovoľníkov príjme 16. 12. o 13.30 hod. Marek Hattas, primátor Mesta Nitra, ktorý prijal záštitu nad ocenením Srdce na dlani 2022.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva sa vzhľadom k prijatému počtu nominovaných dobrovoľníkov rozhodlo dať hlas aj verejnosti a rozhodnúť o najsympatickejšom dobrovoľníkovi. Hlasovanie prebiehalo od 1. – 10. 12. na facebooku NCD.

OCENENIE SRDCE NA DLANI - NAJSYMPATICKEJŠÍ dobrovoľník získali 3 nominácie s najvyšším počtom hlasov a ich silné príbehy pomoci iným:

• Lucia Kociská, Lenka Zsilinszká, Lucia Zsilinszká, Evelyn Tomová, Andrea Bajkaiová nominoval: Generation of love, Mapenzi

• Emília Billíková nominoval: Arabeska, Jana Vanková, Renáta Trizňová, Mariana Radejovská, Andrea Rieglová, Stanka Nemčeková, Silvia Šišková

• Julianka Buchová July Buchová Nominoval: KlauDIA

 

Vybrané ocenené nominácie poputujú aj do národného oceňovania dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA, ktoré organizuje Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2022 sa uskutoční 16. 3. 2023 v Sále MZVEZ pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Rastislava Káčera.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač.  

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Partnerom SRDCE NA DLANI v Nitrianskom samosprávnom kraji je MESTO NITRA, NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE a Nadačný fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu.

 

Všetkým dobrovoľníkom i organizáciám zo srdca ďakujeme a želáme veľa zmysluplných aktivít aj v nasledujúcom roku!

Zostrih z podujatia je možné vidieť aj na YT Nitrianske centrum dobrovoľníctva. 

 

Tlačová správa z podujatia Srdce na dlani

Príbehy nominovaných dobrovoľníkov