Vysokoškoláci ako dobrovoľníci

V Nitre sa každoročne pohybuje niekoľko tisícok študentov. Práve toto je cieľová skupina tohto programu NCD. 

Pracovníčky a dobrovoľnícky počas prezentácie dobrovoľníctva na stredných školách či katedrách univerzít ponúkajú priestor na spoznanie nových možností pre študentov a pomoc pri hľadaní zmysluplného uplatnenia počas voľného času.  Zároveň je to vynikajúca príležitosť k nadobudnutiu praxe, ktorá môže byť veľmi prospešná po ukončení štúdia. 

NCD ponúka 30 -45 min. interaktívnu bezplatnú prednášku. V čase korona pandémie je možné sa inšpirovať aktivitami z pripraveného materiálu na tému dobrovoľníctva. 

V prípade záujmu nás školy môžu kontaktovať na ncdnitra@gmail.com alebo jana@ncdnitra.sk

Ponukový list na stiahnutie 

Inšpiratívny materiál k téme dobrovoľníctva