Vysokoškoláci ako dobrovoľníci

V Nitre sa každoročne pohybuje niekoľko tisícok študentov. Práve toto je cieľová skupina tohto programu NCD. 

Pracovníčky a dobrovoľnícky počas prezentácie dobrovoľníctva na katedrách univerzít ponúkajú priestor na spoznanie nových možností pre študentov a pomoc pri hľadaní zmysluplného uplatnenia počas voľného času.  Zároveň je to vynikajúca príležitosť k nadobudnutiu praxe, ktorá môže byť veľmi prospešná po ukončení štúdia. 

NCD ponúka 30 -45 min. interaktívnu bezplatnú prednášku.

V prípade záujmu nás školy môžu kontaktovať na martina@ncdnitra.sk alebo jana@ncdnitra.sk

Ponukový list na stiahnutie