Firemné dobrovoľníctvo

 

Firemné dobrovoľníctvo je inovatívna forma firemnej filantropie ako súčasť zodpovednej sociálnej politiky podniku. Spája v sebe možnosť sebarealizácie, posilnenia tímu i jednotlivcov a aktívne zapojenie v prospech komunity. Namiesto finančných darov môže firma investovať čas a energiu svojich zamestnancov a byť prínosom pre široké okolie.

NCD prostredníctvom svojich aktivít a vzdelávaní zapája profesionálov z firiem do riešenia spoločenských problémov formou dobrovoľníctva pre rôzne mimovládne organizácie, školy či jednorazové podujatia. Dobrovoľnícke aktivity rozdeľujeme na:

• podľa počtu: individuálne/skupinové

• podľa času: jednorazové/pravidelné

• podľa formy: sociálne, manuálne, iné

• podľa stupňa odbornosti: expertné, laické 

 

V prípade záujmu nás školy môžu kontaktovať na martina@ncdnitra.sk alebo jana@ncdnitra.sk

Ponukový list na stiahnutie