Servis learning

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík: ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity, service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

Nitrianske centrum dobrovoľníctva sa stalo spolupracujúcim subjektom pre implementáciu servis learningu na školách. Jeho úlohou je poskytovanie najmä poradenstva, podpory a základných informácií pre pedagógov a pod. 

V prípade záujmu o konzultáciu sa na nás prosím obráťte na maily andrea@ncdnitra.sk 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pre školy realizujúce service learningové aktivity pripravila aj možnosti oceňovania.

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Viac informácií o cene TU.