3. vek dobrovoľníctva - dlhodobé dobrovoľnícke programy pre seniorov

Nitrianske centrum dobrovoľníctva spúšťa v októbri 2023, v spolupráci s piatimi organizáciami, dlhodobé dobrovoľnícke programy pre seniorov v meste Nitra.

Jedným z hlavných a dlhodobých cieľov projektu je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov, otvoriť im možnosti spolupráce s organizáciami a zaktivizovať ich tak, aby si skvalitnili nielen svoj život, ale aj život okolo nich.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Práve v tomto mesiaci rozbieha Nitrianske centrum dobrovoľníctva projekt Tretí vek dobrovoľníctva, ktorý sa zameriava na ľudí v seniorskom veku s cieľom využiť ich čas, skúsenosti a potenciál na pomoc iným. Projekt dáva možnosť a priestor ľuďom v dôchodkovom veku, ktorí sa chcú cítiť užitoční a využívať svoj čas zmysluplne.

V spolupráci s organizáciami, ktoré majú bohaté skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi sme pripravili 5 konkrétnych dlhodobých programov pre seniorov:

Hospic – dom pokoja a zmieru u sv. Bernadetky

V Hospici sa dobrovoľník môže realizovať ako spoločník pri lôžku chorého rozhovormi, čítaním kníh či pobytom na záhrade. Okrem toho sa dobrovoľníci uplatnia aj na vrátnici, pri administratívnej práci v kancelárii, alebo naopak aj pri manuálnej práci v záhrade. Vítané sú aj organizačné schopnosti či príprava kultúrnych akcií.

,,NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Pre klientov v ZSS Nitrava hľadajú nielen spoločníkov na trávenie voľného času, ale aj dobrovoľníkov s potenciálom a zručnosťami v rôznych oblastiach, napríklad pri vedení a organizovaní krúžkov či akcií.

Alej na Prameni, o.z.

Alej na Prameni je unikátne verejné miesto, kde sa môžu realizovať rôzni ľudia pri vytváraní otvoreného, podnetného a podporného priestoru. Pre dobrovoľníkov ponúka fyzicky nenáročné záhradnícke práce, ako je pletie buriny, mulčovanie, výsadby kvetov, krov, ale aj pomoc pri organizácii a realizácii workshopov, tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, školy.

Združenie STORM

Združenie STORM sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. Od dobrovoľníkov by potrebovali dlhodobú pomoc pri balení materiálu, zber injekčného materiálu či pomoc v kancelárií s administratívou. Dobrovoľníkom dáva možnosť a priestor na realizáciu voľnočasových aj odborných aktivít a realizáciu vlastných iniciatív za účelom zefektívnenia činnosti programov združenia.

"BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

ZSS Borinka hľadá aktívnych dobrovoľníkov, ktorí chcú robiť spoločnosť jej klientom napríklad pri čítaní kníh a dennej tlače, pri hraní spoločenských hier, rozhovormi či pomocou pri písaní korešpodencie. Vítané sú aj kreatívne činnosti podľa preferencie dobrovoľníka či manuálna práca pri úprava areálu.

Jedným z hlavných a dlhodobých cieľov projektu je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov žijúcich v Meste Nitra.

„Veľa aktívnych seniorov by rado využilo svoj čas a energiu v prospech iných, ale chýbajú im informácie. V spolupráci s profesionálnymi organizáciami sme pripravili dlhodobé dobrovoľnícke programy, ktoré pomôžu organizáciám ľahšie koordinovať dobrovoľníkov, a na druhej strane dajú dobrovoľníkom presný obraz o danej inštitúcii či aktivite. Veríme, že podpora organizácií v tvorbe špecifických dobrovoľníckych programov priamo pre seniorov sa následne odrazí v aktivizácií samotných dobrovoľníkov – seniorov,“ povedala koordinátorka projektu Andrea Kosír Hugáňová.

Každý z programov dáva priestor aj na vlastné zameranie pri dobrovoľníckej činnosti, či využitie expertíz a zručností, ako napríklad grafické práce, ekonomické znalosti, manuálne zručnosti, a mnohé iné, ktoré tieto organizácie potrebujú.

Projekt Tretí vek dobrovoľníctva podporilo MESTO NITRA.

Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve najmä v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru dobrovoľníkov, ktorým poskytuje informácie o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Sieťuje dobrovoľníkov a organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Ponúka školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca, školy či firmy. Funguje od roku 2011 a je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kosír Hugáňová, +421 907 361 011, ncdnitra@gmail.com

prihláste sa