Zaži talent!

Zaži talent bol projekt Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. 

 

 

Aj u nás v Nitrianskom centre dobrovoľníctva stále vidíme, ako sa dobrovoľníci pri vykonávaní ich činností menia. Rozvíjajú sa ich schopnosti kompetencie a talent. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa pripravujú nielen na spoločenský život, ale aj život v pracovnej sfére. Preto chceme spoločne ukázať tento pozitívny vplyv dobrovoľníctva a potenciál mladých ľudí aj iným ľuďom, budúcim dobrovoľníkom i celej nitrianskej spoločnosti.

Priestor pre teba

Do dobrovoľníckej činnosti sa na Slovensku zapája množstvo mladých ľudí. Dobrovoľníctvo je jednou z foriem neformálneho vzdelávania a má priamy vplyv na formovanie mladých ľudí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Poskytuje priestor na zvyšovanie kompetencií mladých ľudí a pomáha pri ich príprave na ich spoločenský a pracovný život. Je cenným doplnkom pôsobenia školy a rodiny, prostriedkom osobného rozvoja mladého človeka a sociálnej participácie mladých ľudí.

Mladým ľuďom poskytuje priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov, spojených so spätnou väzbou a hodnotením ich aktivít. Mladí ľudia sa prostredníctvom dobrovoľníctva učia spoluzodpovednosti aj kritickej spätnej väzbe. Je to zážitková forma hľadania a objavenia talentu. Nástroj na získavanie a rozvíjanie si zručností, čím prispieva k zvyšovaniu ich zamestnateľnosti a k rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti.

Mladí ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Pretože talent majú všetci bez ohľadu na ich sociálne prostredie alebo formu znevýhodnenia.

Výsledkom projektu bola tvorba viac ako 20 videí a 2 publikácií, ktoré dokumentujú rôzne zručnosti a schopnosti, nadobudnuté mladými ľuďmi počas dobrovoľníctva, ktoré vykonávali na Slovensku alebo v zahraničí, prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby. 

 

 

Výsledok projektu: videá o dobrovoľníctve

Výstupom projektu Zaži talent je viac ako 21 videí, ktoré sa zapodievajú rozvojom mladých dobrovoľníkov a 2 publikácie v anglickom a slovenskom jazyku. Vo videách sa k verejnosti prihovárajú samotní dobrovoľníci (nielen) z Nitrianskeho kraja. 

 

Jednotlivé videá, do ktorých boli zapojení samotní dobrovoľníci, aj koordinátori dobrovoľníkov si môžete pozrieť nižšie:

Dobrovoľníci:

Vierka, 22 rokov, Zariadenie núdzového bývania, dobrovoľníckej činnosti sa venuje 1,5 roka

Nina, 22 rokov, Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, dobrovoľníckej činnosti sa venuje 10 rokov

Matúš, 24 rokov, Nitrianska komunitná nadácia, dobrovoľníckej činnosti sa venuje 4 roky

Pavol, 29 rokov, Hidepark - kultúrny priestor, dobrovoľníctvu sa venuje 6 rokov

Jakub, 17 rokov, Hidepark - kultúrny priestor, dobrovoľníctvu sa venuje 2 roky

 

Koordinátori dobrovoľníkov: 

Pavol, 28 rokov, Združenie STORM, koordinuje dobrovoľníkov 3 roky, pričom pred tým bol sám 5 rokov dobrovoľníkom

Marek Hatas, 32 rokov, Hidepark - kultúrny priestor, s dobrovoľníkmi pracuje 5 rokov