Yalta

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA),

bol projekt, na ktorom NCD spolupracovalo s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom bolo vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvovali sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa  aktívne zapájali do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Benefity, ktoré získali zapojení dobrovoľníci:

  • Zapojenie do zaujímavého medzinárodného projektu.
  • Bezplatná účasť na sústave školení.
  • Potvrdenie o účasti na vzdelávaní a zapojenia sa do projektu stabilnej a dôveryhodnej neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby a podporu osobám so zrakovým postihnutím a/alebo potvrdenie o vykonávaní odbornej praxe v prípade študentov sociálnej práce (môže pomôcť pri uplatnení sa na pracovnom trhu). Cestovné, ubytovanie a strava/diéty na školeniach. 

 

 

 

logo Erasmus +

Projekt bol podporovaný programom Európskej únie.