Dobro-listy

.

Dobro-listy sú spojením medzi mladou generáciou a generáciou seniorov, žijúcich v zariadeniach.

Žiaci na základnej škole Kráľa Svätopluka experimentálne napísali pohľadnice a krátke listy pre dôchodcov v ZSS Borinka v Nitre. V čase korona pandémie im tieto krátke listy spríjemnili chvíle izolácie. Našou ambíciou je pokračovať aj s ďalšími školami a zariadeniami pre seniorov. 

V prípade, že by škola mala záujem sa zapojiť do programu Dobro-listy, kontaktujte nás na ncdnitra@gmail.com