DETSKÝ KLUB PRE DETI UKRAJINSKÝCH UTEČNECOV

DETSKÝ KLUB PRE DETI UKRAJINSKÝCH UTEČNECOV

Jaguar Land Rover Slovakia, Materské centrum Klokanček a Nitrianske centrum dobrovoľníctva v stredu, 20. júla 2022 o 9:00 hod. oficiálne zahájili spoločný pilotný projekt Detského klubu pre ukrajinské deti.

Projekt vznikol na podporu ukrajinských rodičov, ktorí našli v Nitre útočisko. Je určený pre deti vo veku od 2,5 r. do 6 rokov.

Programová štruktúra klubu bude založená na kreatívnych a vzdelávacích workshopoch a kurzoch pre deti, pohybových aktivitách a relaxačnej časti. Pilotnú prevádzku klubu po dobu troch mesiacov bude personálne zabezpečovať 5 osôb, z toho 3 osoby z Ukrajiny a dobrovoľníci z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

V snahe naštartovať čo najplnohodnotnejšie svoje životy po odchode z Ukrajiny na Slovensko sa mnohí odídenci zamestnali alebo sa snažia zamestnať a postaviť sa tak na vlastné nohy v meste, v ktorom našli náhradný a možno aj nový domov. Musia však riešiť otázku umiestnenia svojich detí v čase, keď pracujú, alebo si hľadajú zamestnanie.

Príprava trvala dva mesiace a Nitra tak získava nový detský klub - Mesto Nitra poskytuje priestory, Materské centrum Klokanček a Nitrianske centrum dobrovoľníctva zabezpečuje aktivity projektu a Jaguar Land Rover Slovakia finančne zabezpečil realizáciu celého projektu príspevkom 17 500 eur podporený prostredníctvom Nadačného fondu Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis.

Téma vojnového konfliktu na Ukrajine nenecháva ľahostajného snáď nikoho. Nitrianske centrum dobrovoľníctva bolo aktívne zainteresované na riešení problémov súvisiacich s prisťahovaním ukrajinských obyvateľov do mesta. Pri riešení základných problémov súvisiacich s administratívou, otázkami bývania, stravy, či zdravotnej a hygienickej pomoci spolupracovalo NDC s Mestom Nitra, s Cominom, Červeným krížom a mnohými inými organizáciami, pôsobiacimi v meste, ktoré sa chceli aktívne podieľať na sanácii problémov spojených s vojnou na Ukrajine.