Aj vy môžete byť súčasťou Týždňa dobrovoľníctva!

Týždeň dobrovoľníctva bude prebiehať v dňoch 16.-22. septembra 2020 v Nitre.

Zapojiť sa môžete, ak ste:

 • mimovládna nezisková organizácia,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • škola,
 • firma,
 • zariadenie sociálnych služieb a pod.

Pripojením sa do Týždňa dobrovoľníctva môžete získať nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do svojej organizácie a pomôžete k zviditeľneniu seba a dobrovoľníctva v našom kraji. Veríme, že nenastane ďalšia vlna sprísnených bezpečnostných opatrení a Týždeň dobrovoľníctva bude prebiehať úspešne ako po minulé roky. 

Ako sa môžete zúčastniť?

 • Pripravte dobrovoľnícke aktivity, ktoré prispievajú k riešeniu konkrétnej situácie priamo vo Vašej organizácii, komunite, či meste a prilákajte dobrovoľníkov/čky k ich realizácii.
 • Aktivita môže byť pre jedného či viacerých dobrovoľníkov.
 • Aktivita môže trvať jedeň deň ale aj celý týždeň.
 • Zaregistrujte sa pomocou formuláru na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk

 

Čo vám ponúka NCD?

V rámci zapojenia sa do Týždňa dobrovoľníctva 2020 vám ponúkame organizačné zastrešenie podujatia:

 • jednotné plagáty na prilákanie pozornosti k aktivite, ktorú v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2019 pripravíte, budeme informovať o vašich aktivitách na spoločnej stránke kampane
 • pomoc koordinátorky kampane, na ktorú sa budete môcť obrátiť s akoukoľvek relevantnou otázkou alebo prosbou
 • bezpečnostné pomôcky (rúška, dezinfekciu, rukavice a pod.)
 • propagáciu vás a Týždňa dobrovoľníctva 2020 v médiách 
 • tlačovú správu a ďalšie vizuálne materiály, ktoré si môžete zverejniť na vašom webe alebo sociálnych sieťach.

 

 

Vaše povinnosti na participácii počas Týždňa dobrovoľníctva

 1. Registrácia vašich aktivít je možná najneskôr do 30. júla 2020
 2. Propagácia Týždňa dobrovoľníctva 2020 a svojich aktivít vo vašom okolí počas celého trvania kampane – na vašej webovej stránke a sociálnych sieťach, s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia aj ľudí z vášho okolia.
 3. Zorganizovanie konkrétnej aktivity a zabezpečenie dostatočného počtu jej koordinátorov/iek, schopných ju efektívne koordinovať.
 4. Zabezpečenie bezpečnosti a hygieny pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít a prípadného potrebného pracovného náradia.
 5. Evidencia účastníkov/účastníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok počas konania.
 6. Po ukončení Týždňa dobrovoľníctva 2020 informovanie koordinátorky o priebehu Týždňa dobrovoľníctva 2020 v rámci vašej organizácie a zaslanie min. dvoch kvalitných fotografií z vášho podujatia.

 

So všetkým vyššie uvedeným vám radi pomôžeme a poradíme.

Registračný formulár si najskôr prečítajte, jednotlivé aktivity prekonzultujte v organizácií. Až následne formulár vyplňte. Vyplnené údaje budú súčasťou programu, ktorý budeme zdieľať medzi širokou verejnosťou, médiami a partnermi. Môže sa stať, že vaše aktivity zaujmú médiá, ktoré sa rozhodnú vás kontaktovať či navštíviť.

Ak potrebujete bližšie info či rady z minulých ročníkov, ako ktorú aktivitu organizovať, ozvite sa nám! Radi s vami aktivitu skonzultujeme, poradíme. 

Tešíme sa na vás a vaše dobroaktivity!