Prebiehajúce projekty/aktivity

Nitrianske centrum dobrovoľníctva spúšťa v októbri 2023, v spolupráci s piatimi organizáciami, dlhodobé dobrovoľnícke programy pre seniorov v meste Nitra.

Jedným z hlavných a dlhodobých cieľov projektu je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov, otvoriť im možnosti spolupráce s organizáciami a zaktivizovať ich tak, aby si skvalitnili nielen svoj život, ale aj život okolo nich. Viac informácií...

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Jaguar Land Rover Slovakia a Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike po prvý raz spojili sily, aby pomenovali bariéry aj príležitosti pre rozvoj firemného dobrovoľníctva a jeho prínosu pre rozvoj miest a obcí v Nitrianskom kraji.

Viac informácií...

Nitrianske centrum dobrovoľníctva od marca 2023 spúšťa nový portál na podporu firemného dobrovoľníctva v Nitrianskom samosprávnom kraji.

www.kdepomahat.sk je stránka, vďaka ktorej môžu firmy ale i obyvatelia ľahko nájsť organizácie, mimovládky či inštitúcie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc, materiálnu či finančnú podporu.

Viac informácii...

Jaguar Land Rover inicioval vznik detského klubu pre deti ukrajinských utečencov, na vytvorenie ktorého venoval 17 500 eur z humanitárnej zbierky, do ktorej sa zapojili desiatky zamestnancov Jaguar Land Rover z Nitry aj zo Spojeného kráľovstva.

Kapacita existujúceho materského centra Klokanček v Komunitnom centre na Nedbalovej 17 sa tak zvýši o dvadsať miest a zariadenie získa aj nový nábytok a technické vybavenie, ktoré bude slúžiť všetkým deťom.

Motívom bola snaha pomôcť deťom začleniť sa do miestneho prostredia, podporiť matky pri získaní času nájsť si stále zamestnanie a začať nový život. 

Viac informácií...

Už v septembri sa aj Nitra pridá k celoslovenskému týždňu dobrých skutkov. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a pridajte ruku k DOBRU aj Vy.

Od 16. – 22. septembra sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva. Počas tohto týždňa si budete môcť vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých budete môcť nezištne pomôcť jednotlivým organizáciám v Nitre. Na dobrovoľnícke aktivity sa bude dať prihlasovať od polovice augusta. Zúčastniť sa môžete ako jednotlivec alebo skupina či ako škola alebo firma!

Pridajte aj Vy dôkaz o tom, že na Slovensku sa dejú dobré skutky. Program Týždňa dobrovoľníctva bude zverejnený najneskôr od začiatku septembra . 

Dobré skutky sa dejú a vy ste toho dôkazom! 

Viac informácií...

NCD každoročne v spolupráci s Mestom Nitra organizuje slávnostný galavečer s názvom Srdce na dlani, kde za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií a samosprávy oceňuje nitrianskych dobrovoľníkov.

Nominácie sú prijímané od organizácií, občianskych združení, kolektívov, či jednotlivcov z Nitry. Cieľom stretnutia je dobrovoľníkom poďakovať za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť.

Viac informácií...

Chcete aj vy získať získať štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok?

Zobraziť viac...

Vďaka projektu Dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu bol na Slovensku zavedený online nástroj na uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite.

Zobraziť viac...

Jednou z dôležitých úloh Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je aj edukácia verejnosti o zmysluplnosti dobrovoľníctva a jeho dôležitosti v spoločnosti. Pracovníčky a dobrovoľníčky NCD navštevujú v pravidelných intervaloch základné, stredné i vysoké školy a motivujú mladých k citlivejšiemu vnímaniu dobrovoľníckych príležitosti vo svojom okolí a k samotnému aktivizovaniu počas rôznych podujatí.

Viac informácií TU.

Dobro-listy sú spojením medzi mladou generáciou a generáciou seniorov, žijúcich v zariadeniach. 

Viac informácií TU. 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

Viac informácií tu...

Ukončené projekty/aktivity

Zaži talent bol projekt Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Aj u nás v Nitrianskom centre dobrovoľníctva vidíme, ako sa dobrovoľníci pri vykonávaní ich činností menia. Rozvíjajú sa ich schopnosti kompetencie a talent. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa pripravujú nielen na spoločenský život, ale aj život v pracovnej sfére. Preto sme chceli spoločne ukázať tento pozitívny vplyv dobrovoľníctva a potenciál mladých ľudí aj iným ľuďom, budúcim dobrovoľníkom i celej nitrianskej spoločnosti

Zobraziť viac...

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA), bol projekt, na ktorom NCD spolupracovalo s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom bolo vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvovali sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa aktívne zapájali do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Zobraziť viac...