Yalta

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA),

je projekt na ktorom NCD spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom je vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvujú sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

 

Profil a požiadavky na dobrovoľníkov/dobrovoľníčok

Vek účastníkov: 18 - 30 rokov

Charakteristika, schopnosti a zručnosti: Motivácia angažovať sa v občianskej spoločnosti a v mládežníckych štruktúrach v rámci SR, najmä v organizáciách na pomoc osobám so zrakovým znevýhodnením, resp. v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím. Schopnosť empatie a motiváciu venovať svoj čas iným. Všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti. Záujem spolupracovať s nevidiacou a slabozrakou mládežou a s odborníkmi, ktorí im poskytujú profesionálnu odbornú pomoc. Dostatočné množstvo voľného času - má možnosť byť zapojený/á do všetkých projektových aktivít do konca roka 2017.

 

Harmonogram plánovaných aktivít

Dobrovoľníci/dobrovoľníčky musia prejsť sústavou školení zameraných na prácu s rovesníckou skupinou, na komunikáciu s ľuďmi so zrakovým postihnutím, na tvorbu a riadenie projektov, vedenie skupiny a iné témy. Tieto školenia budú realizované vo viacerých cykloch: 4 dni v marci 2016 (školiť budú pracovníci s mládežou zo Slovinskej asociácie zdravotne postihnutých študentov). 4 dni v júni 2016 (školiť budú pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska). 4 dni v auguste alebo septembri 2016 (školiť budú pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska). V období novembra 2016 – augusta 2017 budú vyškolení dobrovoľníci/dobrovoľníčky v tandemoch spolupracovať so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi a realizovať sériu workshopov/seminárov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím.

 

Benefity pre dobrovoľníkov/čok

Zapojenie do zaujímavého medzinárodného projektu. Bezplatná účasť na sústave školení. Potvrdenie o účasti na vzdelávaní a zapojenia sa do projektu stabilnej a dôveryhodnej neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby a podporu osobám so zrakovým postihnutím a/alebo potvrdenie o vykonávaní odbornej praxe v prípade študentov sociálnej práce (môže pomôcť pri uplatnení sa na pracovnom trhu). Cestovné, ubytovanie a strava/diéty na školeniach budú preplatené.

Ak máte záujem sa projektu zúčastniť, prosím kontaktujte nás emailom na info@ncdnitra.sk

 

 

logo Erasmus +

Projekt je podporovaný programom Európskej únie.