Srdce na dlani

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra pripravilo už po 8x podujatie pod názvom Srdce na dlani.

Jeho snahou je prispieť k zviditeľneniu dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít, ktoré si pozornosť verejnosti určite zaslúžia. Aj prostredníctvom tohto podujatia chce Nitrianske centrum dobrovoľníctva upozorniť širokú aj odbornú verejnosť nielen na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva , ale predovšetkým chce poukázať na konkrétne osoby, ktoré sa rozhodli pomáhať. Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály.

V roku 2011 položilo základ pre vytvorenie tejto tradície oceňovania dobrovoľníkov.

30. 1. 2019 sa odovzdávali ceny tým najaktívnejším dobrovoľníkov v meste Nitra. Za 7 rokov ocenilo 214 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Slávnostný program bol sprevádzaný hudobnou vokálnou skupinou VOISING a tradične aj žiakmi z gitarového oddelenia ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

Záštitu nad podujatím na úrovní mesta prevzal primátor Nitry Marek Hattas a na úrovní krajov aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Tohto roku prišlo 32 nominácii od 21 organizácii pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského života v Nitre. Počet nominovaných dobrovoľníkov na ocenenie presiahol doterajšie priemerné čísla. Nitrianske centrum dobrovoľníctva získalo návrhy na ocenenie až pre 75 ľudí – 75 dobrovoľníkov.


 Ocenenie Srdce na dlani získali nasledujúci dobrovoľníci v šiestich kategóriách:

1. Ochrana životného prostredia – nominovaní OZ Cuketa - Viktor a Eva Nádleroví

2. Dobrovoľník v oblasti výchovy a vzdelávania – nominovaný OZ KlauDIA - Jozef Michálek

3. Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou – nominované MC Klokanček - Antónia Koprdová s dcérami Eva, Juliána, Antónia

4. Dobrovoľník do 18. rokov – nominovaní Katarínou Bojkovskou - Marco a Samuel Bojkovský

5. Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti – nominovaná Budúcnosť n.o. - Zlatica Žilová

6. Dobrovoľník v oblasti kultúra – nominovaný ZUŠ J. Rosinského v Nitre - Juraj Novák