Srdce na dlani

NCD každoročne v spolupráci s Mestom Nitra organizuje slávnostný galavečer s názvom Srdce na dlani, kde za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií a samosprávy oceňuje nitrianskych dobrovoľníkov. Nominácie sú prijímané od organizácií, občianskych združení, kolektívov, či jednotlivcov z Nitry.

Cieľom stretnutia je dobrovoľníkom poďakovať za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť. Dobrovoľníci prostredníctvom tohto systému formálneho prejavu uznania, získajú ocenenia za ich prácu a námahu počas uplynulého roka. Slávnostný program býva sprevádzaný občerstvením a hudobnými skupinami.

Z rok 2018 budú dobrovoľníci ocenení v Nitrianskej synagóge 30. januára 2019.

Nominovať ich môžete už dnes do 18. decembra 2018 vyplnením krátkeho online nominačného formulára alebo si ho môžete stiahnúť TU a vyplnený poslať na adresu andrea@ncdnitra.sk 

Príprava na oceňovania Srdce na dlani 2018 je aj v iných krajoch v plnom prúde, a ani Platforma dobrovoľnickych centier a organizácií nezaháľa! Novinkou je web stránka, kde nájdete všetky informácie o oceňovaní na Slovensku pohromade. Pozrite si www.srdcenadlani.sk

Záštitu nad podujatím na úrovní krajov prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Mediálnymi partnermi podujatia sú aj RTVS: Rádio_FM.

Štatút ocenenia v meste Nitra.