Do Nitry dobro došlo aj v roku 2017!

Do Nitry dobro došlo aj v roku 2017!

NCD v septembri odštartovalo kampaň nitrianskeho Týždňa dobrovoľníctva, čím sa zapojilo do projektu prebiehajúceho na celom Slovensku. Aj obyvatelia mesta Nitry si tak mohli privoňať k dobrovoľníckej práci, spoznať nové organizácie, zabaviť sa, ale hlavne pomôcť. Nitriansky kraj nie je jediný, ktorý má svoj Týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom bola jednotná kampaň a spoločný týždeň venovaný dobrovoľníctvu, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2017.

V tomto období sa mohol ktokoľvek zapojiť do aktivít pripravených rôznymi organizáciami – napríklad pomôcť s maľovaním záhradného domčeka, pri práci na budovaní lesoparku, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, pomôcť pri tvorbe kompostoviska, pri výrobe nábytku z prírodného a odpadového materiálu, pri revitalizácii detských ihrísk, či verejných priestranstiev a podobne. Ľudia, ktorí sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva, si mohli skúsiť dobrovoľníctvo na vlastnej koži, dozvedeli sa viac o organizáciách a ich dobrovoľníckych programoch a podľa toho sa potom mohli rozhodnúť či chcú v organizácii pomáhať aj po skončení Týždňa dobrovoľníctva.

Ponuka bola pestrá a vybrať si z nej mohol každý, kto sa odvážil a prihlásiť sa. Jednotlivci, študenti škôl, záujmové skupiny, organizácie aj firmy. Vyše päťdesiat ľudí, ktorí sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva 2017, si vyskúšali dobrovoľníctvo na vlastnej koži, spoznali nové organizácie a ich dobrovoľnícke programy. Dovedna odpracovali aj napriek nepriaznivému počasiu takmer 400 hodín.

Organizácie zapojené do Týždňa dobrovoľníctva 2017:

 • Združenie STORM
 • Útulok pre jednotlivca s deťmi
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Fotogaléria Trafačka
 • Zoborský skrášľovací spolok
 • Asociácia Divadelná Nitra
 • Centrum pre rodinu
 • 23. skautský zbor Nitrava
 • BikeSharing Nitra
 • Rozbicyklujme Nitru!
 • Cuketa
 • Triptych
 • Zariadenie sociálnych služieb Nitra – VINIČKY
 • Zariadenie sociálnych služieb Nitra – NITRAVA
 • Materské centrum Klokanček
 • Pokoj a dobro – pomoc utečencom
 • Detský charitný dom sv. Lujzy
 • Slovenský červený kríž