Aj vy môžete byť súčasťou Týždňa dobrovoľníctva!

Týždeň dobrovoľníctva bude prebiehať v dňoch 16.-22 septembra 2018 v Nitre.

Zapojiť sa môžete, ak ste:

 • mimovládna nezisková organizácia,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • škola,
 • zariadenie sociálnych služieb
 • firma a pod.

Pripojením sa do Týždňa dobrovoľníctva môžete získať nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do svojej organizácie a pomôžete k zviditeľneniu seba a dobrovoľníctva v našom kraji.

Ako sa môžete zúčastniť?

 • Pripravte dobrovoľnícke aktivity, ktoré prispievajú k riešeniu konkrétnej situácie priamo vo Vašej organizácii, komunite, či meste a prilákajte dobrovoľníkov/čky k ich realizácii.
 • Aktivita môže byť pre jedného či viacerých dobrovoľníkov.
 • Aktivita môže trvať jedeň deň ale aj celý týždeň.
 • Zaregistrujte sa pomocou formuláru TU. 

 

Čo vám ponúka NCD?

V rámci zapojenia sa do Týždňa dobrovoľníctva 2018 vám ponúkame organizačné zastrešenie podujatia:

 • jednotné plagáty na prilákanie pozornosti k aktivite, ktorú v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2018 pripravíte, budeme informovať o vašich aktivitách na spoločnej stránke kampane
 • pomoc koordinátorky kampane, na ktorú sa budete môcť obrátiť s akoukoľvek relevantnou otázkou alebo prosbou
 • propagáciu Týždňa dobrovoľníctva 2018 v médiách 
 • tlačovú správu a ďalšie vizuálne materiály, ktoré si môžete zverejniť na vašom webe alebo sociálnych sieťach
 • poďakovací záverečný piknik s vyhodnotením top dobrovoľníkov a top školy s príjemnými odmenami

 

Vaše povinnosti na participácii počas Týždňa dobrovoľníctva

 1. Registrácia vašich aktivít je možná najneskôr do 31. júla 2018
 2. Propagácia Týždňa dobrovoľníctva 2018 a svojich aktivít vo vašom okolí počas celého trvania kampane – na vašej webovej stránke a sociálnych sieťach, s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia aj ľudí z vášho okolia.
 3. Zorganizovanie konkrétnej aktivity a zabezpečenie dostatočného počtu jej koordinátorov/iek, schopných ju efektívne koordinovať.
 4. Zabezpečenie drobného občerstvenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (minimálne vody na pitie), bezpečnosti pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít a prípadného potrebného pracovného náradia.
 5. Evidencia účastníkov/účastníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok počas konania do prezenčnej listiny a na kartičky dobrovoľníkov.
 6. Po ukončení Týždňa dobrovoľníctva 2018 informovanie koordinátorky o priebehu Týždňa dobrovoľníctva 2018 v rámci vašej organizácie a zaslanie dvoch kvalitných fotografií z vášho podujatia.

 

So všetkým vyššie uvedeným vám radi pomôžeme a poradíme.

Registračný formulár si najskôr prečítajte, jednotlivé aktivity prekonzultujte v organizácií. Až následne formulár vyplňte. Vyplnené údaje budú súčasťou programu, ktorý budeme zdieľať medzi širokou verejnosťou, médiami a partnermi. Môže sa stať, že vaše aktivity zaujmú médiá, ktoré sa rozhodnú vás kontaktovať či navštíviť.

Ak potrebujete bližšie info či rady z minulých ročníkov, ako ktorú aktivitu organizovať, ozvite sa nám! Radi s vami aktivitu skonzultujeme, poradíme. 

Tešíme sa na vás a vaše dobroaktivity!