Projekty

Do Nitry dobro došlo!

NCD v septembri odštartovalo kampaň nitrianskeho Týždňa dobrovoľníctva, čím sa zapojilo do projektu prebiehajúceho na celom Slovensku. Aj obyvatelia mesta Nitry si tak mohli privoňať k dobrovoľníckej práci, spoznať nové organizácie, zabaviť sa, ale hlavne pomôcť. Nitriansky kraj nie je jediný, ktorý má svoj Týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom bola jednotná kampaň a spoločný týždeň venovaný dobrovoľníctvu, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2017.

Zobraziť viac...

Zaži talent je projekt Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Aj u nás v Nitrianskom centre dobrovoľníctva vidíme, ako sa dobrovoľníci pri vykonávaní ich činností menia. Rozvíjajú sa ich schopnosti kompetencie a talent. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa pripravujú nielen na spoločenský život, ale aj život v pracovnej sfére. Preto chceme spoločne ukázať tento pozitívny vplyv dobrovoľníctva a potenciál mladých ľudí aj iným ľuďom, budúcim dobrovoľníkom i celej nitrianskej spoločno

Zobraziť viac...

Chcete aj vy získať získať štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok?

Zobraziť viac...

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA), je projekt na ktorom NCD spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom je vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvujú sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Zobraziť viac...

Vďaka projektu Dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu bol na Slovensku zavedený online nástroj na uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite.

Zobraziť viac...