Mgr. Jana Andreassová

Mgr. Jana Andreasová 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva vedie piaty rok, ale v oblasti dobrovoľníctva sa pohybuje už 15 rokov. Práca s dobrovoľníkmi sa stala jej srdcovou záležitosťou. Za sebou má množstvo zrealizovaných projektov a akcií, no každá ďalšia akcia je pre ňu výnimočnou.

kontakt: jana@ncdnitra.sk

Anetka Seddlačková

Mgr. Jana Popovicsová

Súčasťou tímu je od februára 2017. Náplňou jej práce je vedenie databázy dobrovoľníkov, pohovory s novými uchádzačmi o dobrovoľnícku prácu, komunikácia s organizáciami a sieťovanie dobrovoľníkov s potrebami organizácií. Venuje sa tiež prednáškam na stredných a vysokých školách a dobrovoľníckemu tréningu pre základné školy Od lavíc k dobrovoľníctvu. Je zodpovedná za koordinovanie kampane Týždeň dobrovoľníctva a každomesačných Zlezov dobrovoľníkov. Stará sa tiež o facebookovskú stránku, články na webovskej stránke a celkovej PR organizácie. Okrem toho v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenskej literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v nezávislom kultúrnom centre Hidepark Nitra.

Kontakt

email: janka@ncdnitra.sk

Lenka Semanková

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 

Do tímu patrí od októbra 2017 a náplňou jej práce je prednášanie o dobrovoľníctve na stredných a vysokých školách a realizácia dobrovoľníckeho tréningu pre základné školy Od lavíc k dobrovoľníctvu. Okrem toho má na starosti newslettere, webovskú stránku a pohovory s dobrovoľníkmi. Dobrovoľníctvu sa začala venovať na strednej škole ako animátorka letných táborov. Odvtedy sa angažuje v mnohých – najmä sociálnych projektoch. Okrem práce v NCD pôsobí aj v Združení STORM ako sociálna poradkyňa a koordinátorka programov.

 

email: andrea@ncdnitra.sk